fiskeside2.gif (5002 bytes)


Fangststatistikk
Fangststatistikk Kvina

Fangststatistikk  2009

Smålaks 148stk 251kg 1.7 kg
Mellomlaks 135stk 613kg 4.5 kg
Storlaks 42stk 354kg 8.4 kg
Totalt 325 stk 1.218kg 3.4 kg

S
jøaure: 86 stk, samlet vekt118 kg, snitt 1,4 kg

Fangst1.gif (22077 bytes)