FISKEKORT:
gullestad/prestegarden - øye laksevald - rafossen vald - kvina laksefiskerier
INFO:

fiskeregler - -laksebørs- | -vannføring- | -fangstrapportering-

| kvina elveeierlag
-


 

VELKOMMEN TIL LAKSEFISKE I KVINA i 2020.
Kvina Laksefiskelag .

Kvina Laksefiskelag er et samarbeidsorgan for næringsmessig og markedsmessig utnyttelse av laksefiske i Kvina for laksevald tilsluttet laget.

Laget skal ivareta tilsluttede laksevald’s  interesser utenom de lovbestemte oppgaver som fremgår av lakselovens §25 (forvaltningsoppgaver). Laget er tilsluttet Kvina Elveierlag Fellesforvaltningen som tar seg av de lovpålagte forvaltningsoppgavene for Kvina.

Laget skal utarbeide og vedlikeholde nettportal med tidsriktig og oppdatert informasjon.

Kvina Elveierlag Fellesforvaltning skal ikke drive fiskekortsalg eller annen økonomisk utnyttelse av vassdraget, dette skal de enkelte vald utføre. Laget skal bistå de enkelte vald med tilrettelegging av kortsalg og markedsføring av tiltak.
Laget skal bistå med tilrettelegging av fiske der dette er ønskelig fra medlemmene, og ledes av tillitsvalgte fra de enkelte laksevald

Kvina Laksefiskelag fiskekortsalget:

Vald:

Gullestad/Prestegarden

Sesongkort: kr 750,-
Døgnkort:....kr 150,-

MX Sport Kvinesdal (sesong og døgnkort)

Øye Laksevald :
Sesongkort: kr 300,-
Døgnkort:....kr 75,-

MX Sport Kvinesdal (sesong og døgnkort)

Rafossen Vald (Rafoss/Lyding/Træland/Svindland/Hamre) :
Sesongkort: kr 700,-
Døgnkort:...kr 150,-

MX Sport Kvinesdal (sesong og døgnkort)

 

Kvina Laksefiskerier sone 1-3 :
Sesongkort: kr 700,-
Døgnkort:...kr 150,-

Kvina Laksefiskerier sone 2:
Sesongkort: kr 500,-
Døgnkort:...kr 150,-

MX Sport Kvinesdal (sesong og døgnkort)

Ved kjøp av fiskekort skal kvittering for betalt Fiskervgift ( til staten) vises uoppfordret.

Nettsalg: www.scanatura.no


Fiskeravgift kan kjøpes på nett her.

Det satt ny aldersgrense for fiskeravgiften i lakseloven. Denne skal nå betales etter fylte 18 år.
Det er utarbeidet et eget ungdomskort for fiskere mellom 16 og 18 år som gjelder hele elva. Barn under 16 år fisker som før gratis på visse betingelser.

Fisket starter 1.juni og varer t o m 31.aug.

Kort sammendrag av regler:

Døgnkvote: Avlivet:2 laks og 2 sjøaure;Gjenutsatt: 2 laks og 2 sjøaure pr. døgn .
Årskvote: Avlivet: 10 laks(kun 5 over 5 kg) og 10 sjøaure, Gjenutsatt: 10 laks og 10 sjøaure. Når kvote for avlivet laks er nådd skal fisket opphøre, også for sjøaure. Oppdrettslaks inngår i kvoten. Husk desinfisering av fiskeutstyr før fisket starter
dersom utstyret ikke er tørt og brukt i annet vassdrag enn Kvina.
Se ellers felles fiskeregler for Kvina : www.kvinaelveeierlag.no/fiskeregler . Fiskereglene skal være vedlagt ved kjøp av fiskekort.Fangst skal være rapportert innen 1 døgn.
Midtsesongevaluering vil foregå ca 1.aug.
Ved dårlig oppgang av laks vil det kunne bli
innført begrensninger i siste del av sesongen,
og sesongkortene selges med dette som forbehold.

Rettighetshavere som vil fiske må løse fiske-
avgiftskort og kjøpe fiskekort som alle andre
som skal fiske.  Eventuell refusjon skal tas opp med eget fiskeri.

Skitt  fiske!!

 

          

Kvina Laksefiskelag