Meny:

Organisasjon

Jakt/Hund


Fiskeside

Ungdom

Kontakt oss:
post@kvinesdaljff.org


Linker:
NJFF

NettPortal Kvinesdal JFF, klikk her.

NettPortalen er under utvikling og vil på sikt være hovedside og inngangsside for alle aktiviteter i KJFF.


Kvinesdal Jeger- og Fiskerforening - grasrotandelen

Foreningen er nå regstrert som mottaker av grasrotandelen til Norsk Tipping.
Dersom du ønsker å støtte oss kan du nå sørge for at 5% av din innsats tilføres foreningen ved å gi beskjed til kommisjonær når du spiller.


Du gjør følgende:
Hos din kommisjonær
• Har du strekkode kan kommisjonæren lese inn denne
• Dersom du kjenner mottakerens organisasjonsnummer kan kommisjonæren taste inn dette
• Alternativt kan kommisjonæren søke seg frem til din grasrotmottaker på terminalen


Internett
Du må logge deg inn med spillerkortet ditt. Deretter søker du opp ønsket lag eller forening og knytter deg til - her . Følg instruksjoner på skjermen.

Støtt foreningen og du støtter samtidig viltet og fisken i Kvinesdal.KVINESDAL JFF
 

Kvinesdal JFF er en relativt ung forening, stiftet i oktober 1981. Medlemstallet har økt jevnt og trutt, og de siste årene har medlemstallet ligget rundt 200.

Foreningen er meget aktiv i lokalmiljøet, og disponerer både jaktterreng og laksefiske i kommunen, samt at vi har bygd eget klubbhus med plass til 60-70 personer.

 

jffhytt.jpg (8876 bytes)Jaktterreng/friluftsområde
Foreningen disponerer ca 2500 mål med jaktterreng på kommunal grunn på eiendommen Busund helt sør i kommunen. Vi leier også naboeiendommen av private slik at vi totalt disponerer 3900 mål jaktterreng. Der drives det både storviltjakt og småviltjakt, og fiske i vannet. På eiendommen har vi satt opp jakthytte, samt bygd en fast lavo. Foreningen disponerer båter, kanoer og flyttbare lavoer slik at området fremstår som et lite eldorado for friluftsinteresserte.

Hytta står ulåst hele året, og området er til fri utnyttelse. Det benyttes av foreningens medlemmer, skole-/barnehager samt en del andre friluftsfolk.Eget klubbhus.
I 1997 åpnet vi eget klubbhus på Hetleskei, nær sentrum i Kvinesdal.Bygget er oppført på dugnad av foreningens medlemmer, og det har vært lagt ned atskillige timer frivillig arbeid i dette prosjektet. Som i så mange andre sammenhenger innen frivillige organisasjoner er det enkelte ildsjeler som har dratt lasset også denne gangen. Klubbhuset nyttes av foreningens medlemmer til møter og sammenkomster.Kvinesdal kommune har velvillig stilt opp med gratis leie av området i 40 år, samtidig som de har stilt kommunal garanti for det lånebeløp vi trengte for å finansiere bygget. Det er meget prisverdig av kommunen å være med på denne måten, uten denne støtten hadde vi nok ikke hatt eget klubbhus i dag.Bygget inneholder en sal med plass til 60-70 personer med tilhørende kjøkken. I underetasjen er det lager og et stort hobbyrom, samt offentlige toaletter i forbindelse med badeplassen som ligger like nedenfor bygget.

INFO